Temadag om bevægelse og idræt - 5. oktober 2017

13-06-2017
Aalborg Kommune, Dansk Skoleidræt Nordjylland og DGI Nordjylland afholder i fællesskab en temadag om idræt og bevægelse torsdag den 5. oktober. Temadagen består dels af oplæg med Søren Østergaard (Ph.d., leder af Center or Ungdomsstudier (CUR), forfatter og foredragsholder), dels af drøftelser i de lokale netværk og dels af en praksissession. Temadagen afholdes i Gigantium og er gratis for lærere og pædagoger i Aalborg Kommune.

Yderligere information og tilmelding (senest 1. september) på nedenstående link: