Samarbejde med Idrætsstudiet på AAU

03-12-2014

Samarbejde mellem Aalborg Kommunes folkeskoler og Aalborg Universitets idrætsuddannelse


På netværksdagen for idrætskontaktpersoner den 19. november introducerede Kenneth Larsen fra AAU et samarbejde mellem AAUs idrætsuddannelse og Aalborg Kommunes skoler.

Samarbejdet går ud på, at Idrætsstuderende på 4. semester bachelor skal gennemføre den praktiske del af deres studieprojekt ude på skolerne. Projektet på 4. semester handler om læring og didaktik og indeholder et praksisforløb på seks undervisningsgange, hvor de studerende gennemfører idrætsundervisning med elever/ medier.

Den konkrete idrætslærer, der normalt har eleverne, vil således få mulighed for at få ny inspiration, ligesom sparring mellem studerende og lærere kan bibringe begge parter værdifuld viden.

De studerende vil typisk arbejde ud fra en bestemt problemformulering, som dermed også bestemmer rammerne for undervisningen. Det kunne eksempelvis konkret handle om, at de studerende vil undersøge, hvorledes man kan lave idrætsundervisning i folkeskolen med henblik på at udvikle elevernes sociale kompetencer – bare et eksempel. De studerende vil være mellem 5-8 personer pr. undervisningsgang.

Man kunne forestille sig, at de studerendes problemstillinger, bliver udarbejdet i samarbejde med idrætslærerne på skolerne, således at problemstillingerne er konkrete og relevante for begge parter. Undervisningen vil således typisk indeholde både fagdidaktiske som almendidaktiske mål.

Lærerne vil, når projektet er færdigt, få dette tilsendt, og har dermed mulighed for at diskutere resultater osv. med de studerende.

Samarbejdet med AAU starter op februar 2015, hvor AAU starter et nyt 4. semester idrætshold op.

Vi håber naturligvis, at mange af jer har lyst til at deltage. Tilmelding kan ske til: pesa-skole@aalborg.dk. Tilmeldingsfrist er fredag den 19. december.

Spørgsmål vedr. projektet kan rettes til Kenneth Larsen, studielektor på AAU (tlf. 9940 3738, mail: kenneth@hst.aau.dk)

 
Venlig hilsen
 
 
Per Sand
 
Konsulent, Skoleforvaltningen

 

Læs mere i nyhedsbrevet:

Nyhedsbrev - Playtool.dk: Samarbejde med AAU