Skolesport - mod til bevægelse

26-08-2016

 

Skolesport giver mod til bevægelse

Aktiviteterne i Skolesport består dels af et målrettet motorikforløb samt et særligt bevægelseskoncept for de idrætsusikre børn. Her får de en positiv oplevelse med at bruge kroppen gennem skræddersyede idrætsaktiviteter, der varetages i samarbejde mellem skolens lærere/pædagoger, junioridrætsledere - som er elever fra de ældste klasser - og de lokale idrætsforeninger.
Det betyder også, at Skolesport er en oplagt model
for den åbne skole og en mulighed for at samarbejde med lokalområdet.
Junioridrætslederuddannelsen kan med fordel oprettes som et valgfag for eleverne fra 7.klassetrin. Skolesport stiller undervisningsmaterialet til rådighed. Her er der også vejledning til, hvordan man som lærer/pædagog kobler teori og praksis hele vejen gennem forløbet.
Børn med god motorik trives bedre, har lettere ved at koncentrere sig og præsterer generelt bedre end børn med dårlig motorik. Med Skolesport kan den enkelte skole iværksætte en tidlig og forebyggende indsats for de motorisk usikre børn fra 0.-6. klasse.

 

Bliv en del af Skolesport

Så får I bl.a.:
 
Et bevægelseskoncept der særligt tilgodeser de idrætsusikre børn og let
kan tilrettelægges i den understøttende undervisning, i bevægelsesbånd
eller efter skoletid i SFO.
Tilbud om Skolesport MOTORIK kursus inkl. undervisningsmateriale og legekatalog.
Kursus der klæder lærere og pædagoger på til at undervise i Junioridrætslederuddannelsen.
Inspirations- og netværksdage for både Skolesportsledere og junioridrætsledere.
Inspirationsmaterialer og merchandise.
Nyhedsbrev fire gange om året med nyheder og tilbud.
7.500 kr. i årlig støtte til at realisere projektet.